Aftrede / Opvolgingbeplanning

Daar kom ‘n tyd wanneer die gedagtes om die bedryf te verlaat ‘n werklikheid geword.

Dit is noodsaaklik vir ‘n FDV, hul kliënte en personeel dat ‘n opvolger / aftrede strategie geïdentifiseer is voor die aankoms van hierdie gedagtes.

Die Opvolgingsplan word ‘n belangrike sake-strategie wat die oordrag van beheer bestuur wanneer die eienaar aftree.

Die identifisering van die regte opvolger en die integrasie van hulle in die besigheid verseker ook dat kliënte se behoeftes voortdurend bedien word en dat die sake-eienaar in staat is om sy / haar morele verpligtinge te vervul.

Kliënte is meer geneig om by ‘n besigheid te bly as daar ‘n behoorlike oorhandiging is en hulle versekering ontvang het dat daar nie n vertaging in diens sal wees nie.

Orchid het ‘n suksesvolle model om hulp te verleen aan Makelaars met die bestuur van hul aftrede / uitgang verwagtinge. Ons help FDV’s met praktiese leiding, besigheidswaardasies en aanslae.

Enige navrae?

Kontak ons vir meer inligting.